nám. Míru 1077/3, 30100 Plzeň

Motto:

„Vaše důvěra ve mně, je základem úspěšného vztahu. Dáváte mi do péče své lásky, věřte, že ani já nechci, aby se k mým láskám někdo choval nehezky. Pokud mi nevěříte Vy, nebude mi věřit ani Vaše zvířátko. Nemusí mít pobyt v salonku rádo, ale i tak by celý pobyt mělo prožít v pohodě. S důvěrou a láskou.” *RH* 

Pro zvídavé několik dat z historie salonku:
3.1.2009 jsem si přivezla domů Osvědčení Úprava psů z čtyřměsíčního kurzu vzdělávacího centra SVOPAP, Praha. Začínala jsem pouze se službou Úprava u Vás doma jako s příjemným zpestřením života při hlavním zaměstnání a službou, kterou moje kolegyně v okolí nenabízely.
1.1.2011 byl spuštěn provoz salonku v Hořovicích. Volné dny, víkendy a svátky sloužily pro místní i přespolní klienty, kteří si tuto službu rychle oblíbili.
xx.xx.2012 stěhování do Plzně. Salonek v Hořovicích zůstal v provozu a měl omezenou pracovní dobu na čtyři dny v měsíci. Později jen jeden víkend v měsíci. O pracovních dnech se klienti vždy včas dozvěděli formou SMS a tento systém byl oběma stranám naprosto vyhovující.
1.12.2013 otevřen salonek na nám.Míru 3, Plzeň - Bory. Jako každý začátek i tento byl těžký. Velmi děkuji za podporu mých rodičů, kteří mi přes trochu nedůvěry v úspěch, obrovsky pomáhali a pomáhají dodnes. Dokázala jsem je přesvědčit, že se opravdu mohu živit jen tím, co mě baví. DĚKUJI!
1.1.2016 zrušena samostatná služba Stříhání bez koupání, kdy zdání levnější ceny za tuto službu vedlo k tomu, že se zvýšil náklad na péči o velmi drahé nástroje a snížení výsledného efektu služeb.
10.4.2016 ukončen provoz salonku v Hořovicích. Velké pracovní vytížení, rodinná situace a fakt, že mnoho klientů bylo ochotno jezdit za mnou do Plzně, vedlo k tomuto zásadnímu rozhodnutí Hořovice natrvalo uzavřít.
7.5.2016 absolvován Kurz na úpravu Bišona v Liberci.
1.6.2016 od tohoto data již nepřijímám nové klienty na službu Úprava u Vás doma. Je to časově a psychicky velmi náročné. Výjimku dělám pouze z vážných důvodů a pouze v případě, že zájemce bydlí ve stejné oblasti, jako stávající klient tuto službu využívající.
30.11.2016 po napadení webových stránek obnovena činnost na provizorní šabloně...
22.2.2017 rozšířena nabídka služeb o výrobu obojků a vodítek z tzv. padákové šňůry.
1.3.2017 zrušen prodej krmiv a kosmetických přípravků. EET podléhám až od 1.6.2018 a nehodlám se zde zabývat jakýmikoliv politickými debatami... TEČKA (aktualizace 15.12.17: dle rozhodnutí Ústavního soudu náběh EET oddálen. více zde https://www.podnikatel.cz/clanky/ustavni-soud-zrusil-cast-eet-evidence-se-nebude-vztahovat-na-platby-kartou/https://www.podnikatel.cz/clanky/co-rozhodnuti-ustavniho-soudu-znamena-zmeny-eet-v-otazkach-a-odpovedich/)
8.12.2017 zavedena platba kartou.
1.1.2018 spuštění nového webu.
únor 2019 - přechod na nový směr salonku: "stříhání" přejmenováno na Salon pro domácí zvířata, aktualizace webu, příprava nové aplikace pro správu salonu, přípravy na nové služby, nový ceník...vše oficiálně odstartuje 1.3.2019